Międzynarodowe doradztwo podatkowe dla osób fizycznych

 

Ustalenie
rezydencji podatkowej

Nasza usługa jest dla Ciebie jeśli:
 • przeniosłeś swoje miejsce zamieszkania do innego kraju
 • przebywasz w innym kraju
 • spełniasz kryteria uznania Cię za rezydenta podatkowego w państwie, w którym przebywasz, w tym kryterium 183 dni przebywania
 • planujesz zmianę miejsca zamieszkania na inny kraj
Ustalenie Twojej rezydencji podatkowej jest kluczowe dla:
 • ustalenia kraju, w którym masz nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
 • ustalenie prawidłowego sposobu wykazania i opodatkowania Twoich dochodów
 • ustalenia prawidłowego sposobu złożenia Twoich zeznań rocznych
 • skorzystania przez Ciebie z ulg podatkowych
 • uniknięcia kosztownych sporów z administracjami podatkowymi krajów, w których przebywasz lub przebywałeś wcześniej
W Twoim indywidualnym przypadku:
 • prawidłowo ustalimy Twoją rezydencję podatkową w oparciu o prawo krajowe i międzynarodowe
 • ustalimy moment i konsekwencje zmiany Twojej rezydencji podatkowej
 • ustalimy czy doszło do konfliktu rezydencji w Twoim przypadku i pomożemy Ci go rozstrzygnąć
 • ustalimy ryzyko sporu z administracją podatkową dotyczącą Twojej rezydencji podatkowej
 • możemy reprezentować Cię przed polskimi organami podatkowymi jeśli będziesz tego potrzebował.
 

Opodatkowanie dochodów
obcokrajowców
w Polsce

Nasza usługa jest dla ciebie jeśli:
 • jesteś obywatelem innego państwa
 • przeniosłeś swoje miejsce zamieszkania do Polski
 • przebywasz w Polsce z powodu pracy lub innych aktywności
 • spełniasz kryteria uznania Cię za rezydenta podatkowego w Polsce, w tym kryterium 183 dni przebywania
 • planujesz zmianę miejsca zamieszkania na Polskę
Ustalenie Twojej rezydencji podatkowej jest kluczowe dla:
 • ustalenia kraju, w którym masz nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
 • ustalenie prawidłowego sposobu wykazania i opodatkowania Twoich dochodów
 • ustalenia prawidłowego sposobu złożenia Twoich zeznań rocznych
 • skorzystania przez Ciebie z ulg podatkowych
 • uniknięcia kosztownych sporów z administracjami podatkowymi krajów, w których przebywasz lub przebywałeś wcześniej
W Twoim indywidualnym przypadku:
 • prawidłowo ustalimy Twoją rezydencję podatkową w oparciu o prawo krajowe i międzynarodowe
 • ustalimy sposób i miejsce opodatkowania Twoich dochodów
 • pomożemy Ci w kontaktach z polską administracją podatkową
 • możemy reprezentować Cię przed polskimi organami podatkowymi jeśli będziesz tego potrzebował
 

Opodatkowanie dochodów zagranicznych

Nasza usługa jest dla ciebie jeśli:
 • jesteś obywatelem Polski
 • jesteś polskim rezydentem podatkowym
 • uzyskałeś dochody za granicą z pracy, działalności gospodarczej, czynności wykonywanych osobiście, inwestycji, inne
 • pracujesz zdalnie dla zagranicznych podmiotów
 • uzyskałeś inne dochody zagraniczne np. spadki, darowizny
Ustalenie Twojej rezydencji podatkowej jest kluczowe dla:
 • ustalenia kraju, w którym masz nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
 • ustalenie prawidłowego sposobu wykazania i opodatkowania Twoich dochodów
 • ustalenia prawidłowego sposobu złożenia Twoich zeznań rocznych
 • skorzystania przez Ciebie z ulg podatkowych
 • uniknięcia kosztownych sporów z administracjami podatkowymi krajów, w których przebywasz lub przebywałeś wcześniej
W Twoim indywidualnym przypadku
 • prawidłowo ustalimy twoją rezydencję podatkową w oparciu o prawo krajowe i międzynarodowe
 • ustalimy sposób i miejsce opodatkowania twoich dochodów
 • możemy reprezentować cię przed polską administracją podatkową jeśli będziesz tego potrzebował
 

Restricted Stock Units /RSU/

Nasza usługa jest dla Ciebie jeśli:
 • jesteś polskim rezydentem
 • nie jesteś polskim rezydentem ale uzyskałeś dochód, który musisz opodatkować w Polsce
 • uczestniczysz w szeroko rozumianych programach motywacyjnych organizowanych przez zagranicznych pracodawców, zleceniodawców, kontrahentów
 • nabyłeś Restricted Stock Units RSU lub inne instrumenty finansowe
 • sprzedałeś Restricted Stock Units RSU lub inne instrumenty finansowe
Ustalenie Twojej rezydencji podatkowej jest kluczowe dla:
 • ustalenia kraju, w którym masz nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
 • ustalenie prawidłowego sposobu wykazania i opodatkowania Twoich dochodów
 • ustalenia prawidłowego sposobu złożenia Twoich zeznań rocznych
 • skorzystania przez Ciebie z ulg podatkowych
 • uniknięcia kosztownych sporów z administracjami podatkowymi krajów, w których przebywasz lub przebywałeś wcześniej
W Twoim indywidualnym przypadku:
 • prawidłowo ustalimy Twoją rezydencję podatkową w oparciu o prawo krajowe i międzynarodowe
 • przeprowadzimy podatkową analizę umów i regulaminów dotyczących Twojego uczestnictwa w programie motywacyjnym
 • ustalimy źródło uzyskania dochodu
 • zweryfikujemy moment powstania przychodu do opodatkowania
 • omówimy z Tobą ryzyko podatkowe i sposoby jego zabezpieczenia w przypadku systemów motywacyjnych
 • przygotujemy wniosek o wydanie interpretacji podatkowej w Twojej sprawie
 
Kontakt